1739 Light Tours Seyahat Acentesi

Kullanıcı Sözleşmesi

 UYARI : İlgili yasa gereği lütfen aşağıdaki sözleşme metnimizi 16 punto ve koyu fontta print ederek okuyunuz. Ayrıca; internet sitemize üye olan ve alış veriş yapan her müşteri, tarafımızdan düzenlenmiş olan aşağıdaki satış sözleşmemizin tüm maddelerini başka bir ihbara gerek kalmadan okumuş ve kabul etmiş sayılır!

    İşbu sözleşme 13.06.2003 tarih ve 25137 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği internet üzerinden gerçekleştiren satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğuna istinaden düzenlenmiş olup, maddeler halinde aşağıdaki gibidir.
   
 

HİZMET SATIŞ SÖZLEŞMESİ

  

    MADDE 1 – KONU
    
    İşbu sözleşmenin konusu, SATICI’nın, ALICI’ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun-Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin kapsamaktadır.
    
    MADDE 2.1 – SATICI BİLGİLERİ
Light Tours Seyahat Acentası’na ait Web sitesi,wwww.lighttransfer.com

     

    
    MADDE 2.2 – ALICI BİLGİLERİ
    
    ALICI; Müşteri olarak ” Light Tours Seyahat Acentası ” alışveriş sitesine üye olan kişidir. Üye olurken kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınır. Yanlış veya hatalı bilgiler ile üye olunması ve hizmet satın alınması tamamen ALICI’nın sorumluluğundadır. Başka kişi veya kişilerce izinli ya da izinsiz bu bilgilerin değiştirilmesinden ALICI sorumludur. Her üye kendine ait üyelik erişiminin güvenliğinden sorumludur. ” Light Tours Seyahat Acentası ” Kullanım Sözleşmesi”nde belirtilen tüm maddeler’e  uyulmalıdır.
    
    MADDE 3 – SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ
    
    Hizmetin türü, hizmet alacak kişi sayısı, yeri, zamanı, satış bedeli, ödeme şekli, siparişin sonlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadır. Bu bilgilerin doğru seçilmesi ve doğru sağlanmasından ALICI sorumludur.
    
    MADDE 4 – GENEL HÜKÜMLER
    
    4.1 – ALICI, Madde 3’te belirtilen sözleşme konusu hizmetin temel niteliklerini, satış fiyatını ve ödeme şekli ile hizmete ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortam veya faks gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
    
    4.2 – Sözleşme konusu hizmet, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa sağlanacak ise, hizmet verilecek kişiye tarih, yer ve saat bilgisi ALICI tarafından aktarılmak zorundadır. Yanlış veya eksik bilgi aktarımından Light Tours Seyahat Acentası sorumlu tutulamaz.

 

       4.3 Light Tours Seyahat Acentası sözleşme konusu hizmetin, satın alım sırasında belirtilen yer, tarih ve saat bilgilerine uygun olarak gerçekleştirilmesinden sorumludur. Light Tours Seyahat Acentası bu hizmeti sağlamak amacıyla hizmeti taşere edebilir. Belirtilen koşullarda başka bir firma veya sözleşmeli olarak hizmet aldığı 3. kişilere, kurum veya kuruluşlara yaptırabilir.
 

     4.4 – Sözleşme konusu hizmet, alıcının talep ettiği tarih ve yerde gerçekleştirilir, Satın alınan hizmet ve varsa ürünler hizmetin sağlandığı esnada ALICI’nın kullanımına sunulur. Kullanım süresi hizmetin tamamlanmasına müteakip sona erer.
            
    4.5 – Sözleşme konusu hizmetin sağlanması için; işbu sözleşmenin web sitesi üzerindeki onay alanında tamamını okumak ve işaretlemek kaydıyla onaylanmış olarak Light Tours Seyahat Acentası ‘a ulaştırılmış olması ve bedelinin SATICI’nın sunduğu ödeme seçeneklerinin biriyle ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Light Tours Seyahat Acentası hizmetin ifa edilmesi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

 

     4.6- Light Tours Seyahat Acentası hizmet alımına esas olan satın alma işlemi sırasında belirtilen yolcu sayısına göre koltuk ayırmakla yükümlüdür. Belirtilen tarih ve saatte ALICI veya hizmetin sağlanmasını talep ettiği 3. kişi/kişiler hizmetin sağlanabilmesi için belirtilen noktada hazır olmalıdır. Havalimanı çıkışlı transferlerde, ALICI Light Tours Seyahat Acentası ‘un yetkili personeli ile buluştuktan sonra 45 dakika bekleyebileceğini kabul eder. Buluşma noktasında Light Tours Seyahat Acentası aracı/araçları önceden bilgi verilmeyen durumlarda en fazla 1 saat bekler. Havalimanı çıkışlı transferlerde uçak inişleri takip edilebildiği için belirtilen süre dikkate alınmayabilir. Aksi durumda ALICI’nın belirttiği saatten itibaren 1 saatten daha geç süreyle gelmeyen ALICI veya kişi/kişiler için hizmet verilmiş kabul edilir. Bu andan itibaren ALICI hiçbir hak iddia edemez. Para iadesi yapılmaz. Uzun mesafeli hizmetlerde kısmi ödeme yapıp yapmama Light Tours Seyahat Acentası inisiyatifindedir.

          
    4.7- Light Tours Seyahat Acentası sitesi verdiği hizmet için fiyat hesaplamalarını Google harita hizmetlerini kullanarak yapmaktadır. Light Tours Seyahat Acentası altyapısına bağlı, yetkili veya yetkisiz kişilerin bilinçli yada bilinçsiz işlemlerine bağlı, Google harita servislerinde kaynaklı hesaplama, rota çizme gibi hatalı işlemlere ve bu gibi gerçek değerinin altında veya üstünde satın alındığı belirlenen yolcu taşıma hizmetleri gerçekleştirilmeden önce SATICI tarafından ALICI’ya bilgi aktarımı yapılarak, ilgili transfer için iptal işlemi gerçekleştirilir. ALICI’nın talebine uygun olarak yeni bir sipariş satın alması sağlanabilir.

 

    4.8- Light Tours Seyahat Acentası mücbir sebepler veya ulaşımı engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kısmen veya tamamen kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu hizmeti sağlayamaz ise, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin genel iptal kurallarına bakılmaksızın iptal edilmesini veya sözleşme konusu hizmetin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi belirtilen şartlara uygun olmak kaydıyla iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde ödemeyi gerçekleştirdiği hesabına defaten ödenir.
           
    4.9- İşbu sözleşme, ALICI tarafından okudum kabul ediyorum onay kutusunu tıklaması neticesinde talebin Light Tours Seyahat Acentası sistemine kayıt edilmesinden itibaren geçerlidir.
    
    MADDE 5 – CAYMA HAKKI / DEĞİŞİKLİK VE İPTAL İŞLEMLERİ
    
    ALICI, sözleşme konusu hizmetin sağlanmasından on iki (12) saat öncesine kadar cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde  faks, email veya telefon ile bildirimde bulunulması gerekir. Bu hakkın kullanılması halinde Light Tours Seyahat Acentası takip eden on (10) gün içinde hizmet bedelini ALICI’ya iade eder.
    
    ALICI, sözleşme konusu hizmetin sağlanmasından oniki (12) saat önceye kadar hizmetin başlangıç ve bitiş yeri ile hizmet saatini değiştirme, erteleme hakkına sahiptir. Değişiklik hakkının kullanılması için bu süre içinde  telefonla  bildirmek kaydı ile bildirimde bulunulmuş olması gerekir. Erteleme işlemi en fazla otuz (30) takvim günü sonrasına yapılabilir.
    
    Hizmete ait fatura, hizmetin gerçekleşmesi halinde düzenlenir. ALICI’ya sunulan seçenekler içerisinden ALICI’nın talep ettiği şekilde fatura teslimi gerçekleştirilir.
    
    Fatura edilmiş hizmetlerin, ALICI’dan kaynaklı iptali veya aksamasına bağlı olarak oluşabilecek tam veya kısmi para iadelerinde KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Aksaklık veya iptal durumu Light Tours Seyahat Acentası kaynaklı ise ödemenin tamamı ALICI hesabına geri iade edilir.
    
    Ayrıca, tüketicinin özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen hizmetlerde, Kampanya ve diğer yapılabilecek promosyon özellikli satışlarda İptal işlemi gerçekleştirilemez, ALICI cayma hakkını kullanamaz. Ancak otuz (30) takvim günü içerisinde kullanılmak üzere değişiklik kurallarına uygun olarak erteleme hakkını kullanabilir.
    
    İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile Light Tours Seyahat Acentası yerleşim yerindeki FETHİYE Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.
    
    Siparişin sonuçlanması durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır.